d6101_1163k11

Arne Diener och Göte Niklasson fastställer riktningen till ett vindkraftverk.