d6101_1157k11-geo-tekn

Arne Diener gör den geotekniska undersökningen för fundamenten. Här undersöker han markförhållanden för vindkraftverk nr 9 i vindpark
Stugyl. Mer information om generationsskifte Fas 1, 2 och 3 finns i slutet av denna presentation. Text/foto/webmaster/Gunnar Britse