d6101_1243k11

Andreas Wickman inleder invigningen av projektet med att berätta hur vindkraftsutbyggnaden startade på Gotland efter kärnkraftskatastrofen i
Tjernobyl. Några gotlänningar träffades på Näsudden för att i handling påbörja en omställning från kärnkraft till förnyelsebar vindkraft.