WindpowerPhotos.comBorr-
kärna

English
Deutsch

Klasården
42 MEGAWATT

Vindkompaniet har i aug-sept 1999 provborrat för att undersöka förutsättningarna för ett havsprojekt på ca 42 MW eller ca 16 vindkraftverk utanför Näsudden på sydvästra Gotland.

Klasården ligger strax norr om Bockstigen som är Sveriges första havsbaserade vindkraftspark byggd av Vindkompaniet 1997. Klasården skall ses som en naturlig fortsättning på Bockstigen
och Vindkompaniet räknar med att få användning för de unika kunskaper som bygget av Bockstigen givit och omsätta dessa till ett större projekt. Mer information om Bockstigen finns på Vindkompaniets hemsida.

In august - september 1999 Vindkompaniet made testdrillings
to investigate the bottom conditions for an offshore project of 42 MW or 21 2-MW windmills just outside the Näsudden on the southwest coast of Gotland, the biggest island in the Baltic Sea. Gotland is a swedish island.

Klasården
Die Tochtergesellschaft von NEG Micon, Vindkompaniet auf Gotland, hat in August-September 1999 Proben gebohrt um die Voraussetzungen für einen Windpark - "Klasården" - mit etwa 42 MW oder 21 Windkraftwerken, ausserhalb von Näsudden an der Südwestküste Gotlands, zu untersuchen. Näsudden liegt gut 70 Kilometer südlich von Visby an der Westküste Gotlands.

Im Jahr 1997 hat Vindkompaniet "Bockstigen", den ersten Offshore-Windpark in Schweden, gebaut. Klasården ist ein grösseres Windkraftprojekt als Bockstigen, wird nun eine natürliche Fortsetzung des Bockstigen-Projektes werden. Klasården liegt in der Ostsee, nördlich von Bockstigen. Für das Klasården-Projekt wird Vindkompaniet grossen Nutzen von erworbenen Erfahrungen mit einzigartigen Kenntnissen von dem bisherigen aufgeführten Bockstigen-Projekt haben.
Provborrningar på Klasården. Foto från 7.8.99.
I bakgrunden
Näsudden.
Testdrilling on Klasården. Photo from 7.8.1999.


Borrplattformen med 12 cylinders utombordsmotor
The platform with av 12 cylinders outboardengine.
.


En borrkärna hämtas upp från 18 m djup i kalkbottnen
A core sample being brought up from 18 m under the seabottom
 Plattformens brittiska besättning./The brittish crewBorrkärna från 18 meters djup.
The core sample from 18 m.


Bockstigen okt 1997Email

 Links

Vindkompaniet

 
HOME