WindpowerPhotos.com

Näs HVDC-Lightstation på Gotland.
Juni 1999. Photo: Gunnar Britse

Bilder från "Gotland HVDC-Light"-projektet 1998-1999. Bilderna är "klickbara" för en något större version av bilden.

These photos come from the Gotland HVDC-Light project in 1998-1999.

Photos von dem HVDC-Light-Projekt auf Gotland in 1998 und
1999.58. Kabelplog

59. Kabelplöjning

60.Kabelutläggare

61. Grundarbeten.

62. "Två kablar"

63.Nässtationen


64. Montering


65. Montering


66. Montering

67. Strömriktarstat

68. Nässtationen

69. Kabelingång

70. Kontrollrum

71. Översiktsbild

72. Reaktorväggar

73. Montering

74. Montering

75. Juni 1999.Bockstigen okt 1997

 Links

Vindkompaniet

 HOME