copyright: Gunnar Britse, Windpowerphotos

Alla bilder på http://www.windpowerphotos.com har Gunnar Britse upphovsrätten till. Bilder får därför inte kopieras och/eller användas utan vårt tillstånd.

Bilder kan antingen friköpas eller så kan publiceringsrätt erhållas.
Hör gärna av er för att diskutera villkoren för användning av våra foton!
epost:
gunnar@windpowerphotos.com


Copyright to all photos on www.windpowerphotos.com belongs to Gunnar Britse. Photos cannot be copied or used without my permission. Please contact me for
a pricelist and a discussion of the conditions for the use of my photos.
email:gunnar@windpowerphotos.comNågra matnyttiga länkar:

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
COPYSWEDE - upphovsrättslig paraplyorganisation
BLF upphovsrätt för bilder
Upphovsrättsliga spelregler för bilderInternationella upphovsrättsorganisationer
ALAI, International Literary and Artistic Association
CISAC, International Confederation of Societies of Authors and Composers
IFRRO, International Federation of Reproduction Rights Organisations
WIPO, World Intellectual Property Organization