WindpowerPhotos.com


 

Bockstigen november 1999.
Foto: Gunnar.Britse

Följande foton kommer från servicearbeten på Bockstigens vindkraftspark under 1998 och 1999.

The following photos come from serviceworks on Bockstigen from 1998 and 1999.

Kundendienstarbeiten bei Bockstigen-Windpark
Die folgenden Photos wurden in 1998 und 1999 bei Kundendienst- arbeiten des Bockstigen-Windparkes aufgenommen.
Photo und Copyright: Gunnar Britse.


76. Generatorbyte

77. Mätmast

78. Canoist.

79. Generatorbyte

80. Generator

81. Helikopter
82. Generator
83. Generator

84. Canoist

85. Airphoto

86. Sälskådare

87. Om sälarna

88.- Hello, can I

89. Seals

90. Bockstigen

Bockstigen okt 1997 Links

Vindkompaniet

 HOME