Wpp408. Nordkalk AB, Storugns på Gotland. Nordkalk
stenindustri på Gotland får sin el från vindkraft.

Nordkalk limestone quarry get their electricity
from windpow
Photo: Gunnar Britse

Tillbaka/Back April 2001

Windpowerphotos.com/Home