Wpp404. Nordic 1000 no 2 och 2 Vestasverk. Nordic 1000
no 2 and 2 Vestas Windmills at Näsudden on Gotland.
Photo: Gunnar Britse

Tillbaka/Back April 2001

Windpowerphotos.com/Home