Wpp402. Nordic 1000 kW. Den andra Nordic 1000
maskinen på Näsudden ägs och drivs av Vattenfall.
The second Nordic 1000 kW windmill on Näsudden
on Gotland is owned by Vattenfall.
Photo: Gunnar Britse

Tillbaka/Back April 2001

Windpowerphotos.com/Home