Wpp400. Näsudden II eller "Matilda" är ett vindkraftverk
med betongtorn och en effekt på 3 MW. Matilda kommer
inom ett halvår att vara det vindkraftverk som producerat
mest el i världen. I förgrunden syns 2 st vestas 660 kW.

Näsudden II is a windmill with a cement tower. In half a
year Matilda will be the windmill which have produced
most elektricity in the world. IN the foreground there are
2 Vestas 660 kW windmills.
Photo: Gunnar Britse

Tillbaka/Back April 2001

Windpowerphotos.com/Home