Wpp399. Nordkalk stenindustri på Gotland får sin el från vindkraft. Nordkalk limestone quarry get their electricity
from windpower.
Photo: Gunnar Britse

Tillbaka/Back April 2001

Windpowerphotos.com/Home