d6101_1530-0-k11
Örjan dirigerar avlastningen vid Klasården.