d6101_1521k11

Örjan Olofsson, Näs arbetar med projektet och sköter här avlastningen av en fundamentsring vid ?