d6101_1252k11

Andreas Wickman (tv) och Göte Niklasson (th), två eldsjälar i vindkraftssammanhang både på Gotland och fastlandet, här vid invigningen av generationsskifte 3 på Näsudden.