d6101_1247k11-G3-G-Britse

Ca 150 personer hade mött upp till invigningen mest aktieägare i de olika vindkraftsföretagen.