001d6101_3193k11
Göran och Marcus inspekterar den 40 cm tjocka isen och det 70 cm djupa issörjan i fundamentet till vindturbin nummer 2 i generationsskiftet Nya Näsudden Väst.

Göran and Marcus are inspecting the 40 cm thick ice and the 70 cm deep of water in foundation of the wind turbine no 2 at the generation exchange in New Nasudden West.