99. Kor och kalvar bland vindkraftverken på Näsudden.
Photo and copyright: Gunnar Britse/aug 1999.

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home