93. Ludmilla kallas vindkraftverket i förgrunden. Det är ett Wind World 500 kW.
Photo and copyright: Gunnar Britse/aug 1999.

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home