53. Rotor är klar för lyft till vindkraftverket.
Foto: 1997. Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home