50. Generatorhus, 20 ton, lyfts på plats.
Foto: 1997. Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home