49. Arbetet pågår även på natten.
Foto: 1997. Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home