44. Transformator lyft ombord på vind
-kraftverket

Foto: 1997. Gunnar Britse

Tillbaka