41. Lastning av vingar till färjan Betania
i Burgsviks hamn.

Foto: 1997. Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home