40. Plattform lyfts ombord på Jack Up-riggen

Foto: 1997. Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home