39. Lastning av Vindkraftverk i Klintehamn

Foto: 1997. Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home