Näs Gotland, Oct 2002. Photo:Gunnar Britse / 304-0467k
Föregående Hem
304-0467k